جستجو

ردیف نام شرکت نام مدیرعامل زمینه فعالیت استان بروزرسانی - تعداد
1 صوفیان رسول ارشدی خدماتی- شهرسازی- عمرانی و سرمایه گذاری آذربایجان شرقی 1395/04/05 - 1
2 شبستر سیروس اشرفی عمران و خدمات شهری- خدمات اداری، فرهنگی، اجتماعی و اقتصاد شهری آذربایجان شرقی 1395/04/05 - 1
3 آسان درب آذر حسین کرباسی سایر گروه های مرتبط آذربایجان شرقی 1395/04/05 - 1
4 تسوج حجت عبدالرحمنی خدمات شهری- عمران و برنامه ریزی شهری- دستاوردهای شهرداری های کشور آذربایجان شرقی 1395/04/05 - 1
5 مراغه نادر ابراهیمی دستاوردهای شهرداری های کشور آذربایجان شرقی 1395/04/05 - 1
6 سهند بهرام روشنی دستاوردهای شهرداری های کشور آذربایجان شرقی 1395/04/05 - 1
7 عجب شیر شهریار برقی دستاوردهای شهرداری های کشور آذربایجان شرقی 1395/04/05 - 1
8 باسمنج بهرام نسیانی خدمات شهری- منابع مالی و سرمایه گذاری- دستاوردهای شهرداری های کشور آذربایجان شرقی 1395/04/05 - 1
9 آرنا سید محمد دوراندیش تولید کننده رادیاتورهای دکوری و حوله خشک کن تمام استیل آذربایجان شرقی 1395/04/05 - 1
10 پیشگامان سهند اطلس مجید نوریان زنگبار تولید رادیاتور پنلی آذربایجان شرقی 1395/04/05 - 1
  • نمایش 7 از 8 صفحه موجود