جستجو

ردیف نام شرکت نام مدیرعامل زمینه فعالیت استان بروزرسانی - تعداد
1 نساجی سنتی-کاوه روئین عشرت کاوه روئین خراسان شمالی 1395/04/16 - 1
2 اتحادیه تعاونی صنایع دستی استان خراسان شمالی حسین ایزانلو خراسان شمالی 1395/04/15 - 1
3 رام صنعت دانیال تولید تخصصی انواع پاکتهای انواع پاکتهای چند لایه زیپ دار- وکیوم- سایدگات خراسان شمالی 1395/04/14 - 1
4 اتحادیه/ تعاونی صنایع دستی استان خراسان شمالی شرکت دانش بنیان خراسان شمالی 1395/04/05 - 1
5 تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی ابوالقاسم آخری خراسان شمالی 1395/04/05 - 1
6 پوشاک سنتی افسانه ملکشی خراسان شمالی 1395/04/05 - 1
7 صنایع دستی چرمی امید محمدزاده خراسان شمالی 1395/04/05 - 1
8 فروشگاه صنایع دستی استان خراسان شمالی خانه صنایع دستی خراسان شمالی 1395/04/05 - 1
9 آلومینای ایران مجید قاسمی فیض آبادی هیدرواکسید الومینیوم ( هیدرات)- اکسید آلومینیوم ( گرید گاما)- اکسید آلومینیوم ( گرید آلفا) خراسان شمالی 1395/04/05 - 1
10 بهبافت جدی یحیی محمدجدی فرش دستباف خراسان شمالی 1395/04/05 - 1
  • نمایش 1 از 2 صفحه موجود