جستجو

ردیف نام شرکت نام مدیرعامل زمینه فعالیت استان بروزرسانی - تعداد
1 بیارجمند محمد کریمی دستاوردهای شهرداری های کشور سمنان 1395/04/05 - 1
2 بسطام محمدعلی یعقوبیان خدمات شهری- فرهنگی و اجتماعی سمنان 1395/04/05 - 1
3 شاهرود سید حسن میرفانی دستاوردهای شهرداری های کشور سمنان 1395/04/05 - 1
4 دامغان مسلم نصرتی خدمات شهری- عمران و برنامه ریزی شهری- دستاوردهای شهرداری های کشور سمنان 1395/04/05 - 1
5 امیریه محمد عوض آبادیان خدمات شهری- عمران و برنامه ریزی شهری- دستاوردهای شهرداری های کشور سمنان 1395/04/05 - 1
6 کلاته رودبار سجاد فدائی باشی خدمات شهری- فرهنگی و اجتماعی سمنان 1395/04/05 - 1
7 گرمسار بهرام میرآخورلی خدمات شهری- فرهنگی و اجتماعی سمنان 1395/04/05 - 1
8 مجن مجید آقائی خدمات شهری- فرهنگی و اجتماعی سمنان 1395/04/05 - 1
9 مهدیشهر شیردل عرب خدمات شهری- فرهنگی و اجتماعی سمنان 1395/04/05 - 1
10 سمنان محمدکاظم شربتدار خدمات شهری- فرهنگی و اجتماعی سمنان 1395/04/05 - 1
  • نمایش 3 از 5 صفحه موجود