جستجو

ردیف نام شرکت نام مدیرعامل زمینه فعالیت استان بروزرسانی - تعداد
1 فروشگاه صنایع دستی استان فارس راضیه خواجیه ای فارس 1395/04/05 - 1
2 اتحادیه/ تعاونی صنایع دستی استان فارس بهنام کشکولی فارس 1395/04/05 - 1
3 فروشگاه صنایع دستی استان فارس راضیه خواجه ای فارس 1395/04/05 - 1
4 صنایع دستی چوبی و حصیری مهرزاد اسکندری فارس 1395/04/05 - 1
5 سفال، سرامیک و کاشی سنتی علی تعبدی فارس 1395/04/05 - 1
6 شیشه های سنتی ریحانه عبادت فارس 1395/04/05 - 1
7 صنایع دستی چوبی و حصیری ایمان قره خانیان فارس 1395/04/05 - 1
8 فروشگاه صنایع دستی استان فارس حمید اسکندری فارس 1395/04/05 - 1
9 زنبورداری شیرین پرویز ساسانی تولید و بسته بندی عسل طبیعی د راوزان مختلف فارس 1395/04/05 - 1
10 شیر پاستوریزه ارمغان محمداسماعیل راهنما تولید فراورده های لبنی فارس 1395/04/05 - 1
  • نمایش 3 از 4 صفحه موجود