جستجو

ردیف نام شرکت نام مدیرعامل زمینه فعالیت استان بروزرسانی - تعداد
1 تولیدفرش احمدی محمدتقی احمدی فرش دستباف قم 1395/04/05 - 1
2 تولیدفرش تقی صادق زاده عطار تقی صادق زاده عطار تولیدابریشم وکرک قم 1395/04/05 - 1
3 تولیدفرش قم-رضارشتی زاده رضا رشتی زاده تمام ابریشم قم 1395/04/05 - 1
4 تولیدوصادرات فرش ابوالفضل رجبیان ابوالفضل رجبیان تولیدوصادرات فرش ابریشم قم قم 1395/04/05 - 1
5 تولیدوصادرات فرش ابوالفضل محرری قمی ابوالفضل محرری قمی تولیدوصادرات فرش ابریشم قم قم 1395/04/05 - 1
6 تولیدوصادرات فرش مصطفی کرمانشاهی راد مصطفی کرمانشاهی تولیدفرش ابریشم قم قم 1395/04/05 - 1
7 تولیدی بازرگانی برادران علی محمدی مجتبی علی محمدی تمام ابریشم قم قم 1395/04/05 - 1
8 صنایع غذایی سور مالی محمدعلی بزاز بنیسی کرم کارامل- کاپوچینوو فرآورده یخی- پودر سیر- نوشیدنی های فوری- کافی میکس- هات چاکلت قم 1395/04/05 - 1
9 فرش ابریشم غلامحسین گائینی غلامحسین گائینی فرش ابریشم قم وآیات قرآنی قم 1395/04/05 - 1
10 فرش ابریشم قم-برادران مالکی نژاد حسین مالکی نژاد تولیدی فرش وتابلوفرش قم 1395/04/05 - 1
  • نمایش 3 از 17 صفحه موجود