جستجو

ردیف نام شرکت نام مدیرعامل زمینه فعالیت استان بروزرسانی - تعداد
1 فرش ابریشم قم-حسینی نژاد سیدمحمود حسینی نژاد تولیدفرش ابریشم گلدانی قم 1395/04/05 - 1
2 فرش ابریشم قم-محسن صادق زاده وپسران محسن صادق زاده عطار فرش وتابلوفرش ابریشم قم 1395/04/05 - 1
3 فرش اترک محصل علی محصل یزدی صادرات وتولیدفرش ابریشم قم قم 1395/04/05 - 1
4 گروه به اندام دکتر کرمانی محمدصادق کرمانی محصولات کتابهای آقای دکتر کرمانی و خدمات شامل تعیین وزن مناسب قم 1395/04/05 - 1
5 پارس گل نرگس سید حسین طباطبایی تولیدکننده محصولات شیونده - بهداشتی- آرایشی قم 1395/04/05 - 1
6 آرین فرش پارسه جعفر گلاب شکر تولیدفرش دستباف قم 1395/04/05 - 1
7 بازرگانی فرش110قم-سلیمانی وبابایی داود سلیمانی-علی بابایی توزیعی-مشارکت مدنی قم 1395/04/05 - 1
8 بازرگانی فرش حسین صادق زاده وپیران حسین صادق زاده عطار تولیدوصادرات فرش دستباف ابریشم وکرک وپشم وتابلوفرشهای تبریز،قم و کاشان قم 1395/04/05 - 1
9 بازرگانی فرش رضامحمدبیگی رضا محمدبیگی بازرگانی فرش ابریشم قم قم 1395/04/05 - 1
10 بازرگانی فرش صدف مسعود نعمتی/یونس جباری فرش ابریشم قم 1395/04/05 - 1
  • نمایش 4 از 17 صفحه موجود