جستجو

ردیف نام شرکت نام مدیرعامل زمینه فعالیت استان بروزرسانی - تعداد
1 بازرگانی فرش عرب اردستانی محمدحسن عرب اردستانی بازرگانی فرش قم 1395/04/05 - 1
2 بازرگانی فرش گائینی راد محسن گائینی راد تولیدوصادرات فرش دستباف قم 1395/04/05 - 1
3 بازرگانی فرش نیکوکلام حیدر نیکوکلام صادرات وتولیدفرش ابریشم قم قم 1395/04/05 - 1
4 برادران مهربخش ومحسن فلاح(ریزقلم اصیل باف) محمدرضا مهربخش تولیدفرش ابریشمی قم قم 1395/04/05 - 1
5 پدیده فرش شرق علیرضا آرحیمی تولیدفرش دستباف قم 1395/04/05 - 1
6 تولیدی فرش ابریشم اسحاقی علی اسحاقی تولیدی فرش ابریشم قم 1395/04/05 - 1
7 تولیدی فرش ابریشم عباسی محسن عباسی نفیس ترین فرش های ابریشم قم قم 1395/04/05 - 1
8 تولیدی فرش ابریشم قم-رضاصادق زاده رضا صادق زاده عطار فرش دستباف تمام ابریشم قم قم 1395/04/05 - 1
9 تولیدی فرش ابریشم قم-رضاصالحی ورضااکبرزاده رضا صالحی-رضا اکبرزاده تولیدفرش دستباف قم قم 1395/04/05 - 1
10 تولیدی فرش ابریشم قم-زائری امیرحسین زائری فرش دستباف ابریشم-پشم وابریشم قم 1395/04/05 - 1
  • نمایش 5 از 17 صفحه موجود