جستجو

ردیف نام شرکت نام مدیرعامل زمینه فعالیت استان بروزرسانی - تعداد
1 تولیدی فرش ابریشم قم-شبیری-ایمانی سیدحسن شبیری/ملک محمد ایمانی تولیدی فرش ابریشم دستباف قم قم 1395/04/05 - 1
2 تولیدی فرش ابریشم قم-محسن آقامحمدی محسن آقامحمدی تولیدفرش ابریشم قم 1395/04/05 - 1
3 تولیدفرش ابریشم قم-ابوالفضل صادقی ابوالفضل صادقی تولیدفرش ابریشم قم قم 1395/04/05 - 1
4 تولیدی فرش ابریشم قم-مهدی براتی مهدی براتی تولیدفرش دستباف قم 1395/04/05 - 1
5 تولیدی فرش ابریشم کاظمی جواد کاظمی تولیدی فرش ابریشم قم قم 1395/04/05 - 1
6 تولیدی فرش ابریشم کفاش زاده مهدی کفاش زاده فرش دستباف ابریشم-پشم وابریشم قم 1395/04/05 - 1
7 تولیدی فرش الیاسی قاسم الیاسی تولیدفرش ابریشم قم 1395/04/05 - 1
8 تولیدی فرش باقرمحمدی باقر محمدی تولیدی فرش ابریشم قم 1395/04/05 - 1
9 تولیدی فرش بلندیان رضا بلندیان تولیدفرش ابریشم قم 1395/04/05 - 1
10 محمودلبافان-فرش ابریشم قم محمود لبافان تولیدفرش ابریشم قم 1395/04/05 - 1
  • نمایش 6 از 17 صفحه موجود