جستجو

ردیف نام شرکت نام مدیرعامل زمینه فعالیت استان بروزرسانی - تعداد
1 صادرات فرش علی دخیلی علیرضا دخیلی صادرات فرش ابریشم قم 1395/04/05 - 1
2 فرش اصغررضایی اصغر رضایی تولیدی فرش ابریشم قم 1395/04/05 - 1
3 تولیدی فرش بی غم ابوالفضل بی غم تولیدفرش ابریشم قم قم 1395/04/05 - 1
4 تولیدی فرش جوادی جواد پورجوادی تولیدفرش ابریشم قم 1395/04/05 - 1
5 تولیدی فرش زهره علی محمد زهره تولیدفرش خشتی قم 1395/04/05 - 1
6 تولیدی فرش سعید علی اسم خانی تولیدنفیس ترین فرش های دستباف ابریشم قم 1395/04/05 - 1
7 تولیدی فرش سیدمرتضی میرمهدی سیدمرتضی میرمهدی تولیدی فرشدستباف پشم وابریشم ومرینوس قم 1395/04/05 - 1
8 تولیدی فرش علی جندی علی رنگرزجدی تولیدی فرش ابریشم قم قم 1395/04/05 - 1
9 تولیدی فرش گوهرتخت جمشید مجید لعلی تولیدی فرش ابریشم قم 1395/04/05 - 1
10 تولیدی فرش محمدحسین رجبیان سجاد رجبیان تولیدفرش ابریشم دستباف قم 1395/04/05 - 1
  • نمایش 7 از 17 صفحه موجود