جستجو

ردیف نام شرکت نام مدیرعامل زمینه فعالیت استان بروزرسانی - تعداد
1 اتحادیه/ تعاونی صنایع دستی استان کرمان محمدحسین باقری جامع بزرگی کرمان 1395/04/05 - 1
2 فیروزه تراشی محمدرضا محمودی کرمان 1395/04/05 - 1
3 رودوزیهای سنتی پروین عباس شیرازی کرمان 1395/04/05 - 1
4 صنایع دستی فلزی الهام عبدالهی کرمان 1395/04/05 - 1
5 صنایع دستی چوبی و حصیری رضا عرب پور کرمان 1395/04/05 - 1
6 اتحادیه/ تعاونی صنایع دستی استان کرمان فریده مجازی دلفارد کرمان 1395/04/05 - 1
7 سوزندوزی ایراندخت مهدوی کرمان 1395/04/05 - 1
8 خدماتی بازرگانی رطب ثمین بم حامدبدر آبادی تولید- بسته بندی - نگهداری و صادرات انواع خرما و رطب کرمان 1395/04/05 - 1
9 گلاب زهرا علی مصطفوی تولیدکنده گلاب- روغن گل محمدی و غنچه گل خشک ارگانیک و سایر عرقیجات گیاهی کرمان 1395/04/05 - 1
10 تولیدی قالی حسینیان ابوالهادی-کرمان-رفسنجان حسینیان ابوالهادی تولیدی قالی وقالیچه کرمان کرمان 1395/04/05 - 1
  • نمایش 2 از 5 صفحه موجود