تعرفه های سال 1395

برنزی رايگان

بدون محدوديت زماني
 • به روز رساني 2 بار درسال
 • جستجوی پیشرفته
 • مشاهده 500 رکورد (هدیه عضویت)
 • امکان درخواست ثبت ، ويرايش و حذف
 • مشاهده تلفن - فکس - آدرس - موبایل - ایمیل
 • انتخاب

نقره ای 29.000 تومان

یکساله (365 روز)
 • به روز رساني 2 بار درسال
 • جستجوی پیشرفته
 • بدون محدودیت مشاهده تعداد رکورد
 • امکان درخواست ثبت ، ويرايش و حذف
 • مشاهده تلفن - فکس - آدرس
 • انتخاب

طلایی 190.000 تومان

یکساله (365 روز)
 • به روز رساني 2 بار درسال
 • جستجوی پیشرفته
 • بدون محدودیت مشاهده تعداد رکورد
 • امکان درخواست ثبت ، ويرايش و حذف
 • مشاهده تلفن - فکس - آدرس - موبایل - ایمیل
 • انتخاب